www.ranahistorielag.no Heltzens minnefond Fr. 5. juni 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iver Anker Heltzens minnefond

 

Styret i Rana Historielag administrerer Iver Ancher Heltzens minnefond.

 

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

 

Arbeidet skal enten være aktuelt som stoff i Årbok for Rana og/eller ha et generelt

høyt kvalitetsnivå.

 

Søknadsfrist er ved hvert årsskifte, og begrunnet søknad sendes til post@ranahistorielag.no eller

Rana historielag, boks 1130, 8602 Mo i Rana, merket ”Heltzen”.

 

Historielagets styre vil vurdere innkomne søknader, avgjørelsen offentliggjøres på årsmøtet.

Rana Historielag Ranas Historie lokalhistorie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto Mo i Rana Helgeland
web: info helgeland