www.ranahistorielag.no Arbeiderbevegelsens historielag Sø. 18. aug. 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiderbevegelsens historielag i Rana

 

Laget ble stiftet i 1981 av Rana Faglige Samorganisasjon, som en oppfølging av de lokale jernarbeider-dagene året før. Lagets formål er å samle inn historisk materiale fra arbeiderbevegelsens lokalorganisasjoner gjennom skriftlig dokumentasjon, fotografier og i form av muntlige beretninger.

 

Fra 1985 har Arbeiderbevegelsens historielag utgitt "årbøker" med formål å beskrive arbeiderbevegelsens plass i lokal-samfunnets utvikling i det 20. århundre.

 

Det meste av dette kan man finne i lokalsamlingen ved Rana Bibliotek. Noen av årbøkene kan kjøpes ved henvendelse til Arbeiderbevegelsens historielag i Rana på E-postadresse: dag.lundvang@rananett.no

 

Her er innholdsfortegnelse for alle utgitte årbøker.

Rana Historielag Ranas Historie lokalhistorie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto Mo i Rana Helgeland
web: info helgeland